Kralj ovaca

Kralj ovaca

Vaš zamak je pun ovaca koje vam ne daju da spavate! Očistite sve ovce sa svakog nivoa i izbegavajte sve udobne objekte!