Atomske puzzle 2

Atomske puzzle 2

Očistite svaki nivo tako što ćete uklanjati atome u određenom redosledu. Možete li da predvidite spajanja molekula tako da svi nestanu na kraju nivoa.