Borba robota

Borba robota

Borba robota

Borba robota

Borba robota je odlična igrica borbe u kojoj sukobljavate dva robota jedan protiv drugog. Možete igrati protiv prijatelja ili protiv računara. Koristite tipke WASD za upravljanje.

Kategorije: Akcione igrice, Igrice Borbe, Igrice za dečake, Igrice za dvoje, Igrice za odrasle, Odbrambene igrice