Bus Plus kontroler

Bus Plus kontroler

Bus Plus kontroler je haotična menadžment igrica u kojoj kontrolišete linije gradskog autobusa. Upravljajte i kontrolišite flotu autobusa.