Grudvanje sa pingvinima

Grudvanje sa pingvinima

Grudvanje sa pingvinima po snegu. Pogodite pingvine sa grudvama i saginjite se kako bi izbegli njihove grudve. Ako vas pogodi mnogo grudvi smrznućete se.