Hvatač mušica

Hvatač mušica

Hvatač mušica je žaba koja je gladna i moja mora da pojede sve mušice, a da izbegne otrov. Udarite žabu kako bi je lansirali na mušice koristeći pesnicu.