Kockaste ptičice

Kockaste ptičice

Kockaste ptičice su jednog dana rešile da vas napadnu dok ste šatali po gradu. Ljuti, uzimate oružje i morate da pogodite što ih više možete.