Kran

Kran

Pronađite put na vrh zgrade koja se zida. Koristite kran kako bi stigli do vrha.