Nivo vode raste

Nivo vode raste

Preuzmite kontrolu nad vašim brodom i borite se protiv rastućeg nivoa vode!