Planinsko spašavanje

Planinsko spašavanje

Vozač za planinsko spašavanje mora da preveze povređenog čoveka do medicinskog centra što brže može. Morate da rešite probleme kako bi prešli nivo.