Pronađi razliku ptice

Pronađi razliku ptice

Pronađi razliku na slikama ptice i uoči svih 5 razlika kako bi ptice bile indentične. Pobedite na svih 5 nivoa kako bi završili igricu.