Protiv vazdušna odbrana

Protiv vazdušna odbrana

Protiv vazdušna odbrana je igrica odbrane od neprijateljskih raketa. Presretnite rakete koristeći PVO sistem za odbranu i presretanje raketa. Oborite sve rakete i sprečite ih da padnu na civilne ciljeve.