Svemirske bube

Svemirske bube

Svemirske bube su odlična pucačka igrica smeštena u svemir. Ukoliko volite dvodimenzione svemirske pucačine, ovo je odlična igrica u kojoj morate da pobijete sve bube.