Trkanje pikselima

Trkanje pikselima

Trkanje pikselima je zarazna trka na beskonačnom autoputu. Pobedite svoj najbolji rezultat koristeći svoje reflekse.