Zombi mace napadaju

Zombi mace napadaju

Zombi mace napadaju jadnog Stevu, pomozite mu da preživi napad. Izbegavajte krvoločne mace tako što ćete pomerati Stevu u odgovarajuće kocke.