Ptičice na žici

Ptičice na žici

Ptičice na žici stoje iako su žice pod naponom. Morate da sačuvate pričice od struje i sakupite novčiće kao i neke bonuse koji će naići usput.