Stado Ovaca

Stado Ovaca

Koliko su vam dobre reakcije? Ppritisnite dugme kad god vidite ovcu kako napušta stado!