Zemlja ovaca

Zemlja ovaca

Matematička igrica u zemlji ovaca. Brojte koliko ima crnih i belih ovaca i napišite na tabli kada vas vuk pita!